PANK RY

PANK

Kehitämme yhdessä asfaltteja laadukkaammaksi, kestävämmiksi ja ekologisemmiksi​

PANK Ry​

Päällystealan tehtävänä on kehittää ja toteuttaa toimenpiteitä, joiden avulla asfalttipäällysteitä ja muita liikenneväylien pinnoitteita rakennetaan ja ylläpidetään yhteiskunnallisesti mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti ottaen huomioon kuljetusten ja henkilöliikenteen asettamat vaatimukset ja ekologiset tarpeet.