PANK RY

Nykytila

Päällystealan vahvuutena on

 • hyvä ammattitaito
 • korkeatasoiset materiaalit ja niiden kierrätettävyys
 • hyvä toiminnan tehokkuus ja kilpailukyky sekä kalusto 

Päällystealan heikkoutena on

 • ammattitaidon ylläpitäminen
 • vanhoillinen urakointikulttuuri
 • ratkaisujen suunnittelun yksipuolisuus ja toiminnallisten ratkaisujen puute
 • T&K-toiminnan jatkuva heikkeneminen
 • yhteydenpito viranomaisiin ja julkisiin päätöksentekijöihin
 • imago ja markkinointi

Päällysteala kokee uhkina

 • työmäärien vähenemisen
 • ympäristöviranomaisten yksipuolisen toiminnan