PANK RY

Visio

Päällystealalla on käytössä

  • käyttäjälähtöiset palvelutasot
  • älykkäät, taloudelliset ja ekologiset
  • ratkaisut (tuotteet)
  • toimintatavat
  • suunnittelumenetelmät ja prosessit

Visio tarkoittaa, että

  • päällystealan markkinat toimivat yhteiskunnan ja ympäristön kannalta kokonaisvaltaisilla periaatteilla ja tuotteilla
  • päällyste on arvostettu, ympäristömyönteinen tuote, joka käyttökohteessaan vastaa sekä käyttäjän odotuksia että tarpeita
  • päällystealalla on positiivinen imago; se on houkutteleva ja arvostettu ala, jonne hakeutuu riittävästi kehityskykyisiä ihmisiä ja jossa on kiinnostavaa ja turvallista työskennellä
  • suomalaiset päällysteet ovat huippuluokkaa sekä palvelutasoltaan että teknisiltä ratkaisuiltaan
  • hankintamenettelyt ovat kokonaistaloudellisesti edullisia