PANK RY

Kuntien asfaltointi- ja tiemerkintätöiden urakka-asiakirjat

PANK ry:n Asiakirjatoimikunta on laatinut Asfaltti- ja tiemerkintäurakka-asiakirjat. Työryhmän konsulttina on toiminut Matti Heino (Infratec Oy).

Asiakirjatoimikunnassa on sovittu, että asiakirjojen teknisenä tukena toimii Matti Heino.

Asiakirjoihin liittyvistä mahdollisista puutteista/virheistä ja epäselvistä kohdista sekä uusista ideoista asiakirjojen edelleen kehittämiseksi voi välittää tietoa Matti Heinolle, joka vastaa asiakirjojen päivityksestä. Matti Heinoon voi ottaa yhteyttä sähköpostilla matti.heino@infratec.fi.

Asiakirjojen kuntakohtainen räätälöinti ja niihin liittyvien malliasiakirjojen laatiminen ei sisälly edellä esitettyyn päivitystehtävään. Mikäli tällaiselle toiminnalle on tarvetta, siitä pitää sopia erikseen.  

Mikäli haluat asiakirjojen päivityksistä automaattisesti tietoa, niin voit ilmoittaa sähköpostisi PANK ry:n sihteerille: sihteeri@pank.fi.

1. Ohjeosa


2. Asfaltointitöiden asiakirjat (symbolit A & B)

Osa A Hankekohtaiset

Osa B vakioehdot


3.  Tiemerkintätöiden urakka-asiakirjat (symboli T)