PANK RY

Asfaltointitöiden pienurakan malliasiakirjat

Asfaltointitöiden malliasiakirjat

Hankintatoimikunta asetti pienryhmän vastaamaan Asfaltointitöiden pienurakan malliasiakirjojen 2021 laadinnasta. Malliasiakirjat korvaavat aiemman julkaistut asfalttitöitä koskevat asiakirjat (Asfaltti- ja tiemerkintäurakka-asiakirjat).

Malliasiakirjojen päivityksestä on vastannut Matti Heino (Infratec Oy). Hän toimii myös asiakirjojen teknisenä tukena.

Asiakirjoihin liittyvistä mahdollisista puutteista/virheistä ja epäselvistä kohdista sekä uusista ideoista asiakirjojen edelleen kehittämiseksi voi laittaa viestiä sähköpostilla matti.heino@infratec.fi.

Asiakirjojen kuntakohtainen räätälöinti ja niihin liittyvien malliasiakirjojen laatiminen ei sisälly edellä esitettyyn päivitystehtävään. Mikäli tällaiselle toiminnalle on tarvetta, siitä pitää sopia erikseen.  

Mikäli haluat asiakirjojen päivityksistä automaattisesti tietoa, ilmoita asiasta palautelomakkeella >

Asfaltointitöiden pienurakan malliasiakirjat 2021

JOHDANTO JA OHJE

ASIAKIRJAT, OSA A
Osa_A_Asiakirjaluettelo_2021
Osa_A_Hankintailmoitus / Tarjouspyyntö_2021
Osa_A_Urakkaohjelma_2021
Osa_A_Työturvallisuusasiakirja_2021

OSA A Kaksivuotinen
Tarjouslomake 1
Tarjouslomake 2
Tarjouslomake 3
Tarjouslomake 4
Tarjouslomake 5

OSA A Vuosiurakka
Tarjouslomake 1

ASIAKIRJAT, OSA B
Osa_B_Urakkaohjelma_2021_vakioehdot
Osa_B_Työturvallisuusasiakirja_2021_vakioehdot
Osa_B_Yleinen työselostus_määrämittaus_2021
Osa_B_Arvonmuutosperusteet_2021

Tiemerkintätöiden asiakirjoja ei ole päivitetty

Tiemerkintätöiden tarjouspyyntöasiakirjat_T

T_Asiakirjaluettelo
T_Tarjouspyyntö
T_Tarjouslomake 1
T_Tarjouslomake 2
T_Tarjouslomake 3
T_Tarjouslomake 4
T_Urakkasopimusluonnos
T_Urakkaohjelma
T_Työturvallisuusasiakirja
T_Määrämittausperusteet
T_Työselostus_hankekohtainen
T_Työohjelmamalli