PANK RY

Asfaltointitöiden pienurakan malliasiakirjat

Asfaltointitöiden malliasiakirjat

Asfaltointitöiden pienurakan malliasiakirjat 2023

PANK ry:n hankintatoimikunta on päivittänyt Asfaltointitöiden pienurakan malliasiakirjat vuonna 2023. Asiakirjat korvaavat vuoden 2021 malliasiakirjat.

Asiakirjoissa on huomioitu Asfalttinormit 2023 ja Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 1998 sekä rakennustyön turvallisuudesta annettu valtioneuvoston asetus (VNa) 205/2009. Työselostuksen rakenne ja nimikkeiden numerointi noudattaa Rakennustieto Oy:n julkaisua InfraRYL 2017 Päällys- ja pintarakenteet.

Asiakirjoihin liittyvistä mahdollisista puutteista/virheistä ja epäselvistä kohdista sekä uusista ideoista asiakirjojen edelleen kehittämiseksi voi laittaa viestiä sähköpostilla hankintatoimikunnan puheenjohtajalle Tuula Smolanderille (tuula.smolander@jyvaskyla.fi).

Kuntatilaajille maksutonta malliasiakirjojen käytön opastusta ja teknistä tukea asiakirjojen käyttöön antaa Anne Valkonen Finnmap Infra Oy:stä (anne.valkonen@finnmap-infra.fi).

Urakka-asiakirjojen kuntakohtaiset laatimiset eivät sisälly malliasiakirjojen käytön opastukseen. Kuntakohtaisia urakka-asiakirjoja laativat PANK ry:n konsulttitoimintaa harjoittavat jäsenyritykset.

Ohjeet asiakirjojen käyttöön löytyvät täältä.

ASIAKIRJAT

Urakkakohtaiset asiakirjat (Osa A)

Tarjouspyynnön/hankintailmoituksen ohje (Word)

Urakkasopimusluonnos (Word)

Turvallisuusasiakirja (Word)

Tarjouslomake (Excel)

Yleiset asiakirjat (Osa B)

Urakkaohjelma (Pdf)

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet (Word)

Yleinen työselostus ja määrämittausohje (Pdf)

Arvonmuutosperusteet (Pdf)

Tiemerkintätöiden asiakirjoja ei ole päivitetty

Tiemerkintätöiden tarjouspyyntöasiakirjat_T

T_Asiakirjaluettelo
T_Tarjouspyyntö
T_Tarjouslomake 1
T_Tarjouslomake 2
T_Tarjouslomake 3
T_Tarjouslomake 4
T_Urakkasopimusluonnos
T_Urakkaohjelma
T_Työturvallisuusasiakirja
T_Määrämittausperusteet
T_Työselostus_hankekohtainen
T_Työohjelmamalli