PANK RY

Strategiset päämäärät ja menestystekijät

Strategiset päämäärät:

  • tehdä päällystealasta houkutteleva ja arvostettu
  • tehdä päällysteestä yhteiskunnan odotuksia ja tarpeita vastaava tuote
  • toiminta on kannattavaa ja on T&K-toiminta on jatkuvaa
  • kestävän kehityksen periaatteiden monipuolinen noudattaminen

Kriittiset menestystekijät:

  • alan markkinoiden kokonaisvaltainen toimintatapa
  • työvoiman saanti ja korkeatasoinen osaaminen
  • asiakaslähtöiset ja esteettiset kokonaisratkaisut
  • yhteistyö eri osapuolten kesken
  • kansainvälinen kilpailukyky