PANK RY

YO Asfalttiset ympäristönsuojarakenteet

YO Asfalttiset ympäristönsuojausrakenteet

Jouni Sarkkila, Risto Kuusiniemi, Lars Forstén ja Leena Manni-Rantanen, 2006.

Ympäristöopas, 105 s. Suomen ympäristökeskus (SYKE). URN:ISBN:952-11-2444-X, ISBN 952-11-2444-X (PDF).

Linkki: http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=216043&lan=fi

Painettu julkaisu ISBN 952-11-2443-1(nid.), SYKEn info